Khóa thi CNTT cơ bản K7 - 25/11/2018

  • Thí sinh có mặt tại Hội đồng thi vào lúc 07:00
  • Địa điểm thi: Trường Đại học Kiên Giang. Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
  • Khi đi thi nhớ mang theo CMND
  • Vào phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân chính xác, nếu có sai sót, báo ngay với các bộ coi thi để điều chỉnh kịp thời. 

DANH SÁCH THÍ DỰ THI KHÓA 25/11/2018

# Họ Tên GT Ngày sinh Nơi sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp
1 Trần Thị Hoàng  Anh Nữ 17/10/1991 Kiên Giang 371423067 12/03/2007 Kiên Giang
2 Trần Ngọc  Ánh Nữ 12/12/1985 Kiên Giang 371076283 13/10/2016 Kiên Giang
3 Trần Thị Ngọc  Bích Nữ 11/06/1997 Kiên Giang 371709999 30/06/2011 Kiên Giang
4 Huỳnh Thị Y  Bình Nữ 12/04/1995 Kiên Giang 371794975 14/08/2012 Kiên Giang
5 Nguyễn Thị Kiều  Diễm Nữ 10/05/1993 Kiên Giang 371519525 14/05/2008 Kiên Giang
6 Mai Thị Thùy  Dương Nữ 11/05/1991 Kiên Giang 371574103 04/02/2009 Kiên Giang
7 Nguyễn Thị  Giang Nữ 27/06/1987 Kiên Giang 371199421 24/08/2012 Kiên Giang
8 Vũ Đức  Hải Nam 03/04/1988 Kiên Giang 371199490 10/02/2004 Kiên Giang
9 Nguyễn Thị Thúy  Hiền Nữ 07/03/1996 Kiên Giang 371825656 06/07/2013 Kiên Giang
10 Nguyễn Vũ Thiên  Kiều Nữ 17/10/1996 Kiên Giang 371705716 08/07/2013 Kiên Giang
11 Nguyễn Thị  Kiểu Nữ 06/02/1982 Kiên Giang 370967836 19/12/2014 Kiên Giang
12 Võ Anh  Kim Nữ 01/01/1995 Bạc Liêu 385634971 04/04/2011 Bạc Liêu
13 Phạm Thị Thùy  Linh Nữ 02/09/1979 Kiên Giang 370807322 16/11/2018 Kiên Giang
14 Mai Thị Bích  Loan Nữ 03/08/1981 Kiên Giang 370994480 20/09/2006 Kiên Giang
15 Hồ Thị  Loan Nữ 07/12/1993 Kiên Giang 371633113 26/04/2016 Kiên Giang
16 Nguyễn Trúc  Ly Nữ 10/04/1988 Đồng Tháp 371284509 24/10/2016 Kiên Giang
17 Tạ Thị Tuyết  Minh Nữ 30/12/1997 Kiên Giang 371803334 07/03/2013 Kiên Giang
18 Lê Thị Thúy  Nga Nữ 18/09/1985 Kiên Giang 371003315 31/03/2017 Kiên Giang
19 Võ Hồng  Nhi Nữ 06/01/1992 Kiên Giang 371416352 14/06/2010 Kiên Giang
20 Châu Kim  Phượng Nữ 14/09/1983 Kiên Giang 371169882 14/08/2003 Kiên Giang
21 Lê Thị  Sang Nữ 09/10/1981 Kiên Giang 370912133 21/05/2018 Kiên Giang
22 Trương Công  Thành Nam 12/01/1986 Kiên Giang 371419057 22/02/2007 Kiên Giang
23 Lương Thị Mộng  Thơ Nữ 25/10/1997 Kiên Giang 371852863 06/08/2014 Kiên Giang
24 Nguyễn Thị Minh  Thơ Nữ 15/06/1989 Kiên Giang 371166377 30/06/2003 Kiên Giang
25 Lê Thị Ánh  Xinh Nữ 04/04/1996 An Giang 352335532 17/08/2011 An Giang
26 Kim Thụy Hoàng  Yến Nữ 12/03/1981 Kiên Giang 370855368 09/04/2008 Kiên Giang
27 Nguyễn Thị  Hằng Nữ 08/12/1987 Kiên Giang 371388728 01/02/2016 Kiên Giang
28 Lê Thị  Hằng Nữ 21/06/1988 Kiên Giang 371211023 04/08/2017 Kiên Giang
29 Nguyễn Thị Diệu  Hằng Nữ 29/03/1975 Kiên Giang 371718893 26/09/2011 Kiên Giang
30 Nguyễn Ngọc  Hân Nữ 20/03/1978 Kiên Giang 370773432 09/11/2018 Kiên Giang
31 Nguyễn Hằng  Ni Nữ 15/09/1985 Kiên Giang 371064456 18/10/2013 Kiên Giang
32 Trần Thị Hoa  Sen Nữ 23/12/1985 Kiên Giang 371029990 06/06/2016 Kiên Giang
33 Trần Thị  Tiết Nữ 09/04/1979 Kiên Giang 370796640 01/01/1970 Kiên Giang
34 Phạm Công  Thành Nam 25/02/1981 Kiên Giang 370844411 25/02/2011 Kiên Giang
35 Trần Diềm  Thúy Nữ 18/12/1987 Kiên Giang 371152958 24/08/2018 Kiên Giang
36 Nguyễn Thị  Trang Nữ 10/11/1983 Kiên Giang 371662966 15/05/2018 Kiên Giang
37 Nguyễn Văn  Vững Nam 06/02/1976 Kiên Giang 370773872 04/11/2013 Kiên Giang
38 Lê Thị Hải  Yến Nữ 19/07/1998 Kiên Giang 371789885 09/09/2015 Kiên Giang
39 Phan Thị  Yến Nữ 15/09/1980 Kiên Giang 371038471 05/08/2016 Kiên Giang
40 Lâm Thu  Nữ 23/12/1981 Kiên Giang 371043086 01/09/2015 Kiên Giang
41 Ngô Thị  Chọn Nữ 08/09/1990 Kiên Giang 371391859 18/09/2006 Kiên Giang
42 Thị Kim  Diền Nữ 12/06/1984 Kiên Giang 370978264 25/10/1999 Kiên Giang
43 Trần Thị Đẹp Nữ 05/05/1982 Kiên Giang 370973565 28/02/2014 Kiên Giang
44 Nguyễn Thị Long  Giang Nữ 15/03/1985 Kiên Giang 371003054 23/03/2017 Kiên Giang
45 Nguyễn Thị  Hường Nữ 28/08/1982 Kiên Giang 370970779 11/03/2016 Kiên Giang
46 Phan Yến  Ngọc Nữ 01/01/1979 Kiên Giang 370810573 25/10/2005 Kiên Giang
47 Dương Thị Mộng  Tuyền Nữ 05/08/1986 Cần Thơ 371101416 11/06/2012 Kiên Giang
48 Đặng Thị  Thanh Nữ 01/12/1984 Kiên Giang 370948895 31/07/2015 Kiên Giang
49 Châu Ngọc  Thảo Nữ 01/09/1971 Kiên Giang 370931927 28/02/2014 Kiên Giang
50 Trần Thị  Thơ Nữ 03/02/1977 Thái Bình 370770368 01/01/1970 Kiên Giang
51 Lê Thị Thu  Trang Nữ 01/03/1982 Kiên Giang 370994017 17/11/2008 Kiên Giang
52 Nguyễn Thị Ngọc  Trâm Nữ 25/07/1985 Kiên Giang 371006611 09/11/2016 Kiên Giang
53 Bùi Thị  Vui Nữ 28/09/1971 Thái Bình 371129973 29/03/2004 Kiên Giang
54 Huỳnh Thị Mộng Nghi Nữ 14/03/2000 Kiên Giang 371990150 23/02/2017 Kiên Giang
55 Nguyễn Duy Nhật Nam 24/08/1999 Kiên Giang 371861134 24/05/2014 Kiên Giang
56 Thạch Thị Ngọc Thu Nữ 16/07/2000 Kiên Giang 371575151 12/09/2014 Kiên Giang