Khóa thi CNTT cơ bản K6 - 28/10/2018

  • Thí sinh có mặt tại Hội đồng thi vào lúc 07:00
  • Địa điểm thi: Trường Đại học Kiên Giang. Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
  • Khi đi thi nhớ mang theo CMND
  • Vào phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân chính xác, nếu có sai sót, báo ngay với các bộ coi thi để điều chỉnh kịp thời.