Khóa thi CNTT cơ bản K5 - 21/10/2018

  • Thí sinh có mặt tại Hội đồng thi vào lúc 13:00
  • Khi đi thi nhớ mang theo CMND
  • Vào phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân chính xác, nếu có sai sót, báo ngay với các bộ coi thi để điều chỉnh kịp thời.