Đang ngoại tuyến

Gửi tin nhắn chúng tôi:

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Số Credits cần để gửi tin nhắn : 1

Thông tin chi tiết

  • Các khóa học:
    C++ Programming, Java Programming, C#(Sharp), HTML, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Toán (sau phổ thông), Toán (THPT), GMAT, GRE, IELTS, TOEFL, Piano, Violin, Arts & Crafts, Drawing & Painting, MS Word 2016 căn bản, Toán (tiểu học), Toán (THCS), Chứng chỉ CNTT cơ bản, Tiếng Anh A2 - NLNN6BVN, Tiếng Anh B1 - NLNN6BVN, Tiếng Anh B2 - NLNN6BV,
  • Khu vực dạy học:
    Thành phố Rạch Giá, Thị xã Hà Tiên, Huyện Kiên Lương, Huyện Hòn Đất, Huyện Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện An Biên, Huyện An Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Huyện Phú Quốc, Huyện Kiên Hải, Huyện U Minh Thượng,

Ghi danh học

  • 1 Chọn khóa học:
  • 2 Chọn lớp học:


  • 3 Viết nội dung tin nhắn: