Tại sao bạn chọn chúng tôi

 

Chúng tôi có đội ngũ gia sư chuyên nghiệp

Chúng tôi chỉ chấp nhận những giảng viên đạt chuẩn trong số hàng ngàn các ứng cử viên, cho nên bạn sẽ có cơ hội chọn giáo viên giỏi nhất, phù hợp nhất cho mình. 

 

Hệ thống được truy cập 24/7

Trường học rất khó khăn. Chọn một gia sư thì dễ dàng hơn. Bạn sẽ được gia sư thực sự bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào trong lớp học trực tuyến của chúng tôi.

 

Đa dạng môn học

Từ Đại số, Giải tích và Thống kê đến tiếng Anh, Pháp,  Hóa học và Vật lý...

 

23 Lessons taught already!