Trung tâm Gia sư Kiên Giang với phương châm "Chất lượng là giá trị cốt lõi" sẽ không môi giới, không giới thiệu gia sư kém chất lượng. Chúng tôi tuyển chọn, đào tạo và cung ứng gia sư đạt chuẩn sư phạm. Mục tiêu của Trung tâm Gia sư Kiên Giang hướng đến là một cơ sở đào tạo cung cấp việc làm bán thời gian cho sinh viên, giáo viên và các đối tượng khác có nhu cầu và dịch vụ đào tạo theo phương thức gia sư có chất lượng, uy tín nổi bật nhất tại Rạch Giá nói riêng và toàn tỉnh Kiên Giang nói chung.